Home

SION

Mannenzanggroep

Over ons

In 1994 gingen een aantal echtparen op Bijbelstudie weekend waarbij ook veel gezongen werd. Enkele mannen konden daarbij met bovenstem meezingen. Ook met alleen mannen rondom het orgel ging dat prima en ze werden al gauw gevraagd om eens te zingen in verzorgingstehuizen en andere bijeenkomsten rondom de Bijbel. Geleidelijk sloten zich meer mannen aan maar het bleef uitsluitend zingen met bovenstem. 

"Geestelijke liederen in eenvoud"

Onze nieuwe cd

Schuiven naar boven