SION

Mannenzanggroep

Wij zijn weer begonnen met zingen: liederen tot eer van Onze God

Het stemt ons blij dit weer te kunnen doen!

Wilt u dat ook? Kom en doe als wij:

nieuwe leden zijn hartelijk welkom: bel onze secretaris!

"Geestelijke liederen in eenvoud"

Onze nieuwe cd

Schuiven naar boven