Hoe het begon

In 1994 gingen een aantal echtparen op Bijbelstudie weekend waarbij ook veel gezongen werd. Enkele mannen konden daarbij met bovenstem meezingen. Ook met alleen mannen rondom het orgel ging dat prima en ze werden al gauw gevraagd om eens te zingen in verzorgingstehuizen en andere bijeenkomsten rondom de Bijbel. Geleidelijk sloten zich meer mannen aan maar het bleef uitsluitend zingen met bovenstem. Daarna volgden zingen in kerkdiensten en zingen voor goede doelen zoals Woord en Daad en Christenen voor Israël. Dat  deden wij altijd kostenloos . De groep werd steeds groter en zocht naar een  naam. Dat werd uiteindelijk “De Mannenzanggroep Sion”. Van een zestal mannen ooit was de groep inmiddels gegroeid naar 125 leden in 2015. Op dit moment zijn het er 104. In de loop  der jaren zijn er 9 Cd’s gemaakt waarvan er zo’n 13000 verkocht zijn. Onze producer is Peter Wildeman. Deze Cd’s kosten €10,- waarvan altijd €5,- naar goede doelen gaat. Er zijn In de loop der jaren zijn er diverse zang-weekend reizen gemaakt naar de Veluwe en Drachten maar ook 3x naar Engeland en 1x naar Schotland.  En onlangs nog een weekend in Zeeland, te Tholen, Kloetinge en ‘s Gravenpolder.En voor een bescheiden bedrag komen wij ook bij u zingen.

Schuiven naar boven