Doelstellingen

  • Op eenvoudige en verstaanbare wijze geestelijke liederen zingen met alleen daarbij de bovenstem
  • Het op deze manier uitdragen van het Evangelie
  • De eenvoud gestalte geven door o.a. geen uniforme kleding te dragen en onze dirigenten/organisten begeleiden pro Deo!
  • Zoveel mogelijk werken met gesloten beurzen om de onkosten zo laag mogelijk te houden
  • De inkomsten uit o.a. CD-verkoop, giften en collecten overmaken aan kleinschalige goede doelen

Giften

Jaartal Gift
2003
€7500
2004
€8400
2005
€8650
2006
€9705
2007
€4750
2008
€7000
2009
€3750
2010
€9250
2011
€5390
2012
€5374
2013
€8458
2014
€5100
2015
€4500
2016
€5500
2017
€5250
Schuiven naar boven